notebooki nowe | notebooki używane | logowanie | koszyk
start | ofirmie | kontakt | regulamin | forum


  ACER
  Apple - MacBook
  ASUS
  Dell
  Fujitsu-Siemens
  HP - Compaq
  IBM/Lenovo
  Micro-Star
  Samsung
  Sony VAIO
  TOSHIBA
  NOTEBOOKI UŻYWANE

Akcesoria
 FOTELE
 Zasilacze

Serwis laptopów

Akutalnie
osób na stronie: 8

Twoje IP: 54.90.119.59

Regulamin sklepu internetowego

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy serwis internetowy działający pod adresem http://www.Tanienotebooki.pl, prowadzony przez Eurocom Kinga Pstraś-Dukat z siedzibą w Krakowie (kod: 31-276), ul. Na Zielonki 15A/2, REGON 120985804, NIP 945-20-30-990. Serwis prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet.

2. Do skutecznego złożenia zamówienia niezbędny jest komputer z przeglądarką stron internetowych (Internet Explorer (wersja >= 5.5), Mozilla Firefox, Opera), a także klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych, Przeglądarka powinna akceptować ciasteczka (cookies).

3. Sklep internetowy www.Tanienotebooki.pl umożliwia zakup artykułów elektronicznych, RTV i AGD, innych produktów oferowanych przez Sklep. Wszystkie oferowane produkty są fabrycznie nowe za wyjątkiem kategorii notebooki używane.

4. Szczegółowy spis produktów wraz z podaniem cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

5. Zamówienia w Sklepie mogą składać osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, w tym przedsiębiorcy, którzy posiadają zdolność do czynności prawnych i zwane są w dalszej części Regulaminu Klientem.

6. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a Sklepem.

7. Zakładający konto oraz dokonujący zakupów w Sklepie Klient akceptuje Regulamin.

8. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

9. Warunkiem przeprowadzenia transakcji w Sklepie (dotyczy Klientów, którzy nie dokonywali wcześniej zakupów za pośrednictwem Sklepu) jest przeprowadzenie rejestracji (poprawne wypełnienie wymaganych pól formularza rejestracyjnego, wraz z zaakceptowaniem Regulaminu, a także pozostałych warunków sprzedaży).

10. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane przez Eurocom Kinga Pstraś-Dukat do celów realizacji Zamówienia (umowy sprzedaży) oraz do celów marketingowo-promocyjnych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych, przy czym Klient, będący osobą fizyczną, składając Zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych do celów wcześniej wymienionych .


II. Ceny

1. Wszystkie ceny podane są w złotych polskich są cenami brutto (zawierają podatek od towarów i usług według stawki określonej odrębnymi przepisami).

 

2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu.


III. Zamówienie

1. Zamówienia na towary oferowane w Sklepie przyjmowane są za pomocą formularza zamieszczonego w koszyku zakupów na stronie finalizacji zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane.

 

2. Zamówienia w Sklepie można składać również w formie e-mailowej przez 24 godziny na dobę przez cały rok, przesyłając je na adres biuro@kupimy.pl

 

3. Złożone Zamówienia będą potwierdzane przez Sklep e-mailem w przeciągu od 1 do 2 dni roboczych (poniedziałek-piątek) od chwili dostarczenia Zamówienia na serwer Sklepu.

 

4. Złożenie Zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu do wystawiania dokumentów bez konieczności uzyskania podpisu.

 

5. Klienta i do wysłania ich na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu.

6. Informacje zawarte na stronie www.Tanienotebooki.pl nie stanowią oferty lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

7. Procedura zakupu towarów w Sklepie jest następująca:

a)    Na podstawie informacji o towarach zamieszczonych w Sklepie, o których mowa w pkt 6 powyżej, Kupujący dokonuje wyboru towaru, którego zakupem jest zainteresowany oraz składa wstępne zamówienie na ten towar.
b)     W odpowiedzi na wstępne zamówienie do Kupującego wysyłana jest pocztą elektroniczną wygenerowana automatycznie przez system informatyczny odpowiedź o przyjęciu wstępnego zamówienia na towar.
c)     Akceptując informację otrzymaną z systemu informatycznego Kupujący składa ostateczne zamówienie, stanowiące ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego, przez co wyraża wolę zawarcia umowy sprzedaży wskazanego przez siebie towaru na warunkach opisanych na stronie www.Tanienotebooki.pl.
d)     Do zawarcia umowy dochodzi z chwilą otrzymania przez Kupującego pocztą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia do realizacji ostatecznego zamówienia, o którym mowa w lit. c powyżej.

 

8. W przypadku niedostępności części towarów objętych wstępnym zamówieniem Kupujący jest informowany o zaistniałej sytuacji przed złożeniem ostatecznego zamówienia, o którym mowa w pkt 6 lit c. W takim przypadku kupujący może złożyć ostateczne zamówienie wyłącznie na towary dostępne, zgodzić się na  wydłużenie czasu dostawy lub w całości zrezygnować z zakupu.

 

9. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

 

10. Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

 

11. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za podanie niekompletnych lub nieprawdziwych danych, a w szczególności za podanie danych nieistniejących lub należących do innej osoby lub firmy.

 

12. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji Zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy co do wypełnienia przez Klienta Formularza Zamówienia, a w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień Regulaminu - do odstąpienia od realizacji Zamówienia.

 

13. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia, jeżeli dane podane przez Klienta w formularzu rejestracyjnym są niepełne, błędne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości.

 

IV. Termin realizacji zamówienia

1. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie wpływu należności za zamówienie na konto bankowe Sklepu (lub po zapłacie przez serwisy współpracujące ze (Sklepem), bądź potwierdzenia złożenia zamówienia z płatnością przy odbiorze.

 

2. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili skompletowania wszystkich składowych zamówienia i przygotowania towaru do wysyłki (przy czym uwzględniane są tylko dni robocze).

 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji zamówienia towaru jest podanie przez Klienta wszystkich niezbędnych danych. Jeśli Klient wybiera płatność przelewem, data księgowania przelewu jest dniem, w którym zamówienie zostaje wysłane do realizacji - przy czym termin realizacji zamówienia liczony jest od następnego dnia po wpływie pełnej ceny na konto bankowe Sklepu.

4. Zamówienie na towary o różnych terminach realizacji wysyłane jest standardowo po skompletowaniu całości zamówienia, tzn. po upływie najdłuższego z podanych terminów.

5. Sklep zastrzega sobie prawo do wysyłania towaru w różnych terminach, z czym może się również wiązać dodatkowa opłata za dostawę towaru. Sklep zastrzega sobie
prawo do wydłużenia czasu realizacji lub anulowania zamówienia z przyczyn od siebie niezależnych, o czym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Klienta.

 

6. W przypadku anulowania przez Sklep zamówienia wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet tego zamówienia zostaną mu zwrócone.

 

V. Formy płatności

 

1. W Sklepie istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • płatność przelewem pełnej wartości zamówienia z góry - jeśli Klient składając zamówienie wybiera niniejszą formę płatności,
  •  płatność przy odbiorze towaru od kuriera - w przypadku wyboru przez Klienta niniejszej formuły płatności.

 

2. Podstawą dokonania płatności jest e-mail wysłany przez Sklep do Klienta zawierający wszystkie dane niezbędne do dokonania operacji tj:
  • dane osobowe Klienta - zgodne z zamówieniem,
  • numer konta bankowego Sklepu, na które Klient dokonuje wpłaty,
  • nazwę i adres właściciela rachunku,
  • tytuł zapłaty,
  • w przypadku kosztu transportu ustalanego indywidualnie - dopłata za dodatkowe usługi, itp.
3. Sklep zastrzega sobie możliwość poboru zadatku na poczet realizacji zamówienia.

 

VI. Dostawa i koszty transportu

 

1. O koszcie transportu i dostawy Klient informowany jest przy zakupie (treść opisu przedmiotu) lub poprzez e-mail, w którym Sklep odpowiada na zamówienie złożone przez Klienta. Klient decyduje się na zawarcie umowy sprzedaży po otrzymaniu informacji o naliczonych przez Sklep kosztach transportu.

 

2. Koszt transportu uzależniony jest od odległości do miejsca dostawy, wartości zamówienia, wagi oraz gabarytów przesyłki i sporadycznie ustalany jest dla każdego zamówienia indywidualnie.

 

3. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy zewnętrznej, a termin wysyłki następuje w momencie skompletowania wszystkich elementów zamówienia. Na życzenie Klienta Sklep zrealizuje zamówienie w kilku osobnych dostawach, jednak wiązać się to może z naliczeniem Klientowi wyższych kosztów dostawy. Klient jest informowany o zrealizowaniu zamówienia poprzez e-mail w dniu wysyłki.

 

4. Towar dostarczany jest w paczkach, w większości przypadków do samodzielnego montażu.

 

5. Koszty dostawy nie obejmują usługi wniesienia towaru i jego montażu.

 

6. Kurierzy nie mają obowiązku wnoszenia przesyłek. Zakres obowiązku kuriera ogranicza się do rozładowania przywiezionej przesyłki, bez wniesienia.

 

7. Klient ma obowiązek ocenienia stanu produktu i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez kuriera i w jego obecności. W przypadku braku lub uszkodzenia towaru należy, w obecności Kuriera, sporządzić protokół reklamacyjny, w którym ujęta będzie data, godzina doręczenia oraz opis uszkodzenia przesyłki/towaru. Należy również skontaktować się z obsługą Sklepu informując o zdarzeniu wysyłając e-mail na adres biuro@kupimy.pl.

 

8. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności towaru. Jednocześnie na Klienta przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem towaru, a w szczególności jego utratą.

 

9. Dopuszczalny jest również odbiór osobisty przez Klienta po wcześniejszym uzgodnieniu miejsca oraz terminu odbioru.

 

VII. Zwroty

 

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania towaru, poprzez złożenie pisemnego „Oświadczenia o odstąpieniu od umowy” i wysłanie go listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres:  Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków.

 

2. Zwrot towaru jest możliwy tylko wówczas gdy towar nie był używany, nie został w żaden sposób zniszczony i nie nosi śladów montażu. Towar musi być zwrócony w takim stanie, w jakim został zakupiony, w oryginalnym opakowaniu. Sklep wskazuje adres gdzie Klient powinien wysłać lub dostarczyć towar.

 

3. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru z Zamówienia, w przypadku spełnienia powyższych wymagań. Zwrot ceny nastąpi w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania towaru, przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta w oświadczeniu lub przekazem pocztowym na adres wskazany w wypełnionym przez Klienta Oświadczeniu o odstąpieniu od umowy” .

 

4. Koszt odesłania towaru ponosi Klient.

 

5. Podstawą do zwrotu pieniędzy za oddany towar jest odesłanie przez Klienta paragonu lub po otrzymaniu korekty faktury VAT wystawionej przez Sprzedawcę.
6. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.

 

VIII. Reklamacje

 

1. Wszystkie towary są objęte gwarancją producenta lub jego autoryzowanego przedstawiciela na terenie Polski.

 

2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych towaru, powstałych podczas transportu, będą rozpatrywane tylko i wyłącznie w przypadku sporządzenia protokołu reklamacyjnego podpisanego przez Klienta i dostawcę przesyłki.

 

3. Chcąc zgłosić roszczenie reklamacyjne Klient powinien wysłać do Sklepu zgłoszenie reklamacyjne listem poleconym na adres: Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków.

 

4. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dołączenie do zgłoszenia reklamacyjnego kopii Faktury VAT lub paragonu, karty gwarancyjnej (jeśli została wydana) oraz - w przypadku reklamowania wad spowodowanych transportem - kopii protokołu reklamacyjnego spisanego z dostawcą przesyłki.

 

5. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia.

 

6. Czas realizacji reklamacji jest zależny zarówno od Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków , jak i od producenta i określony jest szczegółowo w karcie gwarancyjnej.

 

7. Podmiotem odpowiedzialnym za uznanie bądź nie uznanie reklamacji jest Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków.

 

8. Sklep odpowiada wobec kupującego za niezgodność towaru z umową wyłącznie w chwili jego wydania; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania. Klient traci powyższe uprawnienia jeżeli przed upływem sześciu miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi Sklepu o tym fakcie, przy czym do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

 

IX. Poufność danych i polityka prywatności

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) dane osobowe podane w formularzu Zamówienia, będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków  do celów marketingowych i ewidencyjnych.

2. Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków nie sprzedaje, nie przekazuje i nie udostępnia danych obowych osobom trzecim. Nie ujawnia żadnych informacji bez zgody Klienta, z wyjątkiem gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

3. Dane pozyskane w przypadku analizy logów serwera (adres IP, domena) wykorzystywane są jedynie w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony www.Tanienotebooki.pl.

4. Warto pamiętać: po każdorazowym odejściu od komputera lub opuszczeniu naszej witryny kliknij na link "wyloguj" znajdujący się w prawym menu nikomu nie udostępniaj loginu i hasła do Twojego konta Nigdy nie zwracamy się do Użytkowników o udostępnienie nam loginu lub hasła. W sieci jest wiele osób które mogą chcieć uzyskać od Ciebie informacje na Twój temat i użyć ich przeciwko Tobie lub innym osobom.

5. Usuwanie danych: Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i poprawienia po zalogowaniu oraz usunięcia swoich danych osobowych zgromadzonych przez witrynę sklepu Eurocom Kinga Pstraś-Dukat.

6. Wszystkie dane są wykorzystywane wyłącznie na potrzeby firmy Eurocom ul. Na Zielonki 15A/2, 31-276 Kraków  związane z realizacją Zamówienia i obsługą Klienta.

5. W przypadku dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 12 429 39 04.

X. Postanowienia końcowe

 

1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz. U. Nr 141, poz. 1176/ oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.).

3. Oferta Sklepu nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a zatem złożenie zamówienia przez Klienta, nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy.

4. Klient wypełniając formularz Zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.

5. Właściwym sądem do rozstrzygania sporów związanych z umową sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

6. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.Tanienotebooki.pl oraz w wersji pisemnej pod adresem siedziby Eurocom Kinga Pstraś-Dukat z siedzibą w Krakowie (kod: 31-276), ul. Na Zielonki 15A/2.


Szybkie wyszukiwanie:
 
notebooki   akcesoria


Informacje
 Regulamin sklepu
 Kontakt
 O firmie

Test wydajnosci notebooków
      Eurocom - sklep internetowy, Infolinia: (12)429 39 04
projekt i wykonanie systemu: LIDWIN.PL
Sklepy internetowe
UWAGA: Powyższy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń. Wszystkie znaki towarowe, nazwy produktów są własnością ich producentów i zostały użyte w celu informacyjnym.
 
Polecamy: ASUS K52JE-EX032V K52JE-EX032V, ASUS K52JE-EX034D-3 K52JE-EX034D-3, ASUS K52N-EX029V K52N-EX029V, ASUS K52N-EX026V-4 K52N-EX026V-4, Apple - MacBook MacBook Pro MC374PL/A MC374PL/A, Dell Vostro 3550 i3-2310M Vostro0108, ASUS N52DA-EX056 N52DA-EX056, Sony VAIO VPC-EB3M1E/WI i3-370 HD5650 Win 7 biały VPC-EB3M1E, ASUS K52JC-EX360 K52JC-EX360, IBM/Lenovo Lenovo Essential B560 59-054488-6, IBM/Lenovo G550L 59-049103-3, ASUS K52JC-EX111 K52JC-EX111, ASUS Eee PC 1215N-BLK043W-3 D525/3GB/500 czarny, ASUS K52JE-EX032DV-3 K52JE-EX032DV-3, ASUS K52JC-EX213V K52JC-EX213V, ASUS K52JC-EX360V-4 K52JC-EX360V-4, ASUS 1201K-BLK008X 1201K-BLK008X, ASUS 1005P-BLK048S 1005P-BLK048S, ASUS N52DA-EX056V N52DA-EX056V, TOSHIBA L650-13Q PSK1JE-02200KPL, ASUS 1201K-BLK003W 1201K-BLK003W, Dell D620 T5500 1,66/1,5/60 RS232 2YTRY2J, ASUS K52DE-EX015 K52DE-EX015, ASUS K52N-EX026V K52N-EX026V-3, ASUS 1005PX-BLU005W 1005PX-BLU005W, Fujitsu-Siemens Lifebook A530 VFY:A5300MRYB1PL, IBM/Lenovo G555 59-047599, ASUS K52DE-EX017 K52DE-EX017, IBM/Lenovo G550L 59-049103, ACER Aspire AS5736Z-452G32Mnkk LX.R7Z0C.001, ASUS K52N-EX026-3 K52N-EX026-3, TOSHIBA L650-13Q Gwarancja 0 problemu PSK1JE-02200KPL, Dell Vostro 3550 i3-2310M Vostro0106, ACER AS5541G-302G32Mnbs LX.PQC0C.009, ASUS K52JE-EX032D-4 K52JE-EX032D-4, ASUS K52JC-EX213 K52JC-EX213, ASUS EeePC 1001PXD-BLK168S, ASUS K52JE-EX032V-3 K52JE-EX032V-3, ACER TraveMate TM5740-431G32 LX.TVF0C.076, ASUS K52JB-SX138-4 K52JB-SX138-4,

Sklep Laptop Notebook lub laptopy i notebooki - acer toshiba i hp

Tutaj kupisz swoj notebook - notebooki laptopy acer toshiba